QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

1- Hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD): Khác hàng nhận hàng và thanh toán khi nhận hàng.
2- Hình thức thanh toán qua Cổng thanh toán trực tuyến: Khách hàng thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân lượng mà songkhoe24hvn.top đã tích hợp. Sau khi lựa chọn hình thức này, Khách hàng sẽ tuân thủ quy trình giao dịch do Cổng thanh toán trực tuyến Ngân lượng đề ra.
3- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản Ngân hàng: Khách hành thanh toán chuyển khoản vào tài khoản sau:

QUY ĐỊNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

1. Quy trình mua hàng
Bước 1: Truy cập vào www.songkhoe24hvn.top, lựa chọn sản phẩm:

Bước 2: Đặt mua bằng cách nhấp vào “Mua ngay” 
Bước 3: Lựa chọn hình thức thanh toán 
Bước 4: Điền các thông tin đặt mua 
Bước 5: Nhấp “Gửi đi” để hoàn tất quá trình đặt mua 

2. Hình thức thanh toán 
“songkhoe24hvn.top” cung cấp 3 hình thức thanh toán: 
1- Hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD): Khác hàng nhận hàng và thanh toán khi nhận hàng. 
2- Hình thức thanh toán qua Cổng thanh toán trực tuyến: Khách hàng thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân lượng mà songkhoe24hvn.top đã tích hợp. Sau khi lựa chọn hình thức này, Khách hàng sẽ tuân thủ quy trình giao dịch do Cổng thanh toán trực tuyến Ngân lượng đề ra. 
3- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản Ngân hàng: Khách hành thanh toán chuyển khoản vào tài khoản sau: 
Ngân hàng Vietcombank 
Tên chủ TK: Phạm Xuân Thành 
STK: 0011004372830 
Chi nhánh: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội 

Ngân hàng Techcombank 
Tên chủ TK: Phạm Xuân Thành 
STK: 19131709513999 
Chi nhánh: Thăng Long - Hà Nội